ای بابا!

رائیتی: ماما... بده. من: نه دخترم. این مال شما نیست. رائیتی: بده... بدده من: عزیزم خمیر دندون خوردنی نیست. نه. رائیتی: بددددده من: نه! رائیتی: ای باباااااااااااااا. و ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 20 بازدید
شهریور 86
1 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
3 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
10 پست